Jäsenmaksut

Vakuutusmaksu on 1.7.2018 alkaen 1,54 % bruttopalkasta, kuitenkin vähintään 47,08 euroa ja enintään 57,67 euroa kuukaudessa sekä kausipalkkakaudessa vähintään 21,73 euroa ja enintään 26,58 euroa. Työnantaja perii vakuutusmaksun palkanmaksun yhteydessä.

Henkilön ollessa pidemmän aikaa yhtäjaksoisesti pois työstä (palkattomat sairaslomat, vanhempainloma, vuorotteluvapaa, opintovapaa tms.), vakuutettu on lisäetuuksien piirissä, kun hän maksaa vakuutusmaksun erillisellä laskulla kassalle. Vakuutusmaksuna peritään silloin 18,46 euroa kausipalkkakaudessa ja 40 euroa kuukaudessa.  Kassa laskuttaa ko. jaksot postitse laskulla.

On tärkeää ilmoittaa kassalle em. jaksojen alussa, haluaako pitää vakuutussuhteen voimassa työstä poissaolon ajan!