Jäsenmaksut

Jäsenmaksu on 1.7.2018 alkaen 1,54 % bruttopalkasta, kuitenkin vähintään 44 euroa ja enintään 53,90 euroa kuukaudessa sekä kausipalkkakaudessa vähintään 20,31 euroa ja enintään 24,84 euroa. Työnantaja perii jäsenmaksun palkanmaksun yhteydessä.

Henkilön ollessa pidemmän aikaa yhtäjaksoisesti pois työstä (palkattomat sairaslomat, vanhempainloma, vuorotteluvapaa, opintovapaa tms.), jäsen on lisäetuuksien piirissä, kun hän maksaa jäsenmaksun erillisellä laskulla kassalle. Jäsenmaksuna peritään silloin 18,46 euroa kausipalkkakaudessa ja 40 euroa kuukaudessa.  Kassa laskuttaa ko. jaksot postitse laskulla.

On tärkeää ilmoittaa kassalle em. jaksojen alussa, haluaako pitää jäsenyyden voimassa työstä poissaolon ajan!