Vakuutuskassa Aalto

Vakuutuskassa Aalto on työpaikkakassa, joka myöntää jäsenilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä omien sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia.

Jäsenen sairausvakuutukseen liittyvät korvaukset, kuten sairaanhoidon kulut, sairaus-, isyys-, ja vanhempainpäivärahat, haetaan ja maksetaan kassaan liittymisen jälkeen vakuutuskassasta.

Huhtikuussa pidettävällä kassankokouksella on ylin päättävä valta kassatoiminnassa ja jokaisella kassan jäsenellä on oikeus osallistua tähän kokoukseen.

Vakuutuskassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta sekä Kansaneläkelaitos.