Vakuutuskassa Aalto

Vakuutuskassa Aalto on työpaikkakassa, joka myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä omien sääntöjensä mukaisia lisäetuuksia.

Vakuutetun sairausvakuutukseen liittyvät korvaukset, kuten sairaanhoidon kulut, sairaus-, isyys-, ja vanhempainpäivärahat, haetaan ja maksetaan kassaan liittymisen jälkeen vakuutuskassasta.

Huhtikuussa pidettävällä kassankokouksella on ylin päättävä valta kassatoiminnassa ja jokaisella kassaan kuuluvalla vakuutetulla on oikeus osallistua tähän kokoukseen.

Vakuutuskassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta sekä Kansaneläkelaitos.