Korvaukset

Kassan lisäkorvaukset

 

Vakuutuskassa Aalto noudattaa Sairausvakuutuslakia SVL:n mukaisten korvausten maksussa. Tämän ns. kelakorvauksen maksamisen ehto on, että kustannukset johtuvat sairauden hoidosta tai sairausepäilyn tutkimisesta ja perustuvat välttämättömään tarpeeseen.

Kaikki kassan lisäetuudet nojaavat samoihin kriteereihin ja edellytys lisäetuuskustannusten korvaamiselle on, että yleinen sairausvakuutus korvaa osan kustannuksista tai korvaisi, jos sairausvakuutuksen omavastuu ylittyisi ko. tapauksessa. 

Tämän lisäksi kassa korvaa kustannuksia, joihin ei yleinen sairausvakuutus osallistu (esim. silmälasit). Seuraavat etuudet kuuluvat kassan korvauksen piiriin:

 • lääkärinpalkkio 70 % bruttosummasta
 • lääkekulut 80 % bruttosummasta (sairausvakuutuslain korvaamat peruskorvattavat reseptilääkkeet), alkuomavastuun jäsen maksaa itse
 • erityiskorvattavat lääkkeet kokonaan
 • sairaalan poliklinikkamaksu, erikoispoliklinikkamaksu, terveyskeskusvuosimaksu ja -käyntimaksu, sairaanhoitajan käyntimaksu
 • yksityisen hoitolaitoksen perimä laitosvuokra tai siihen verrattava maksu 200 euron enimmäismäärään saakka hoitokertaa kohti
 • sairaalan hoitopäivämaksu, päiväkirurgia
 • laboratorio-, magneetti- ja röntgenkulut yksityisellä lääkäriasemalla  70 %  bruttosummasta sekä julkisessa terveydenhuollossa kokonaan, magneettitutkimuksen lähete tulee olla erikoislääkärin allekirjoittama
 • hieronta, fysikaalinen-, kiropraktinen- ja lymfahoito 60 % bruttosummasta
 • hieronta-, lymfa-, naprapatia- ja kiropraktiikkahoitoa korvataan 15 hoitokertaa/kalenterivuosi
 • matkakulut edullisimmalla kulkuneuvolla, kun matkat ovat Kelan korvaamia
 • vuoden kassaan kuuluneelle lisäetuutena hammashoitoa 275 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa
 • vuoden kassan kuuluneelle yksien tai useampien 1-tehosilmälasien (myös piilolinssit)hankintaan 270 euroa tai 2-teho/moniteholinssisten silmälasien hankintaan 420 euroa  kaksivuotiskausittain (kausi henkilökohtainen, uusi kausi alkaa aina lasien ostopäivästä). Silmälasikorvauksen käyttämättä jättäminen kerryttää bonusta 50 euroa vuodessa 100 euroon saakka.
 • ensimmäisen silmien taittovirheleikkauksen kustannuksista korvataan 800 euroa.  Taittovirheleikkauksessa käynyt vakuutettu on oikeutetu saamaan  4 vuoden jälkeen uuden korvauksen silmälaseista leikkauspäivämäärästä lukien.  Taittovirhelaikkaus on rinnastettavissa silmälasikorvaukseen.

Silmäasemien, Instrumentariumin ja Nissenin kanssa on tehty valtakunnallinen suorakorvaussopimus silmälasietuudesta. Heinolan optikkoliikkeiden kanssa on myös sovittu silmälasilapusta, jolla optikot voivat laskuttaa kassan maksaman osuuden suoraan vakuutuskassalta. Kassasta voi pyytää silmälasilapun, samalla tarkistetaan oikeus silmälasien hankintaan. Muualta laseja ostaessa jäsenen on maksettava ensin koko hinta, jonka jälkeen voi kuitilla, jossa näkyy oma nimi saada rahat kassasta.

Silmälasien ostokuitissa pitää näkyä vakuutetun nimi ja onko kyseessä ns. yksiteho- vai moniteholinssit. HUOM! Kassa ei korvaa pelkkiä aurinkolaseja.

 • hautausavustusta 500 euroa
 • lääkärin määräämät apuvälineet ja sidokset 200 euron enimmäismäärään saakka kalenterivuodessa ja siihen määrään saakka, jota ei ole mahd. saada muualta
 • lääkärin määräämät apulaitteet ja mittarit 200 euroa
 • jalkahoitoa 2 kertaa vuodessa, ei korvattavaa on kosmeettinen hoito
 • psykologin käynneistä 70 % 5 kertaa kalenterivuodessa
 • Lääkärin lähetteellä ei sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet 50% lääkkeen hinnasta, maksimissaan 500 euroa vuodessa. Tähän ei lueta sairausvakuutuslakiin kuuluvaa 50 euron omavastuuta.

Korvaus- ja maksukäytännöistä voi kysyä lisää Vakuutuskassa Aallon kassan toimistosta. Kelan ohjeistukset sairaanhoidon korvauksiin löytyvät:

Sairaanhoitokorvaukset | Henkilöasiakkaat | Kela

Yksityiskohtaisia em. korvauksiin liittyviä tarkennuksia on kassan sääntöjen 13 §:ssä. Säännöt löydät omalta välilehdeltä.