Ajankohtaista

Jäsentiedote 9.6.2023

 

Kassan uudet säännöt vahvistettu

Finanssivalvonta on vahvistanut kassan uudet säännöt ja ne astuvat voimaan 1.7.2023. Sääntömuutoksia ovat:

Kassankokouksen vahvistamat vakuutusmaksujen muutoksen ala- sekä ylärajoihin. Uudet rajat ovat: kausipalkan alaraja 21,73 e ja yläraja 26,58 e sekä kuukausipalkan alaraja 47,08 e ja yläraja 57,67 e

Lääkärin lähetteen poistuminen hieronnasta, kiropraktisesta hoidosta, naprapatiasta, lymfahoidosta sekä osteopatiasta. Huom. Lähete vaaditaan vielä 30.6. asti käydyistä hoidoista!

 

Kassan toimiston loma-aika kesällä

Kassan toimisto on lomalla heinäkuussa vko:t 28-30 ajalla 10.7.-28.7.2023. Tuona aikana erääntyviä laskuja ei makseta, ellei ne ole toimitettu hyvissä ajoin kassaan ennen loman alkua. Kannattaa tässä huomioida postin kulkevuus ja ettei sitä jaeta enää jokaisena arkipäivänä. Ennen lomaa toimitetut laskut laitetaan eräpäivän mukaisesti maksuun. Kiireellisissä Kelaan liittyvissä asioissa, kuten lääkkeiden erityiskorvaustapauksissa saa soittaa.

 

Hyvää kesää toivottaen!

 

KUTSU HUHTIKUUN KASSANKOKOUKSEEN

 

Vakuutuskassa Aallon sääntömääräinen huhtikuun kassankokous järjestetään Heinolan paperiosaston tiloissa, Lampikatu

Torstaina 27.4.2023 klo 16

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen mukaiset 33§:ssä mainitut huhtikuun varsinaiseen kassankokoukseen kuuluvat asiat. Kassan säännöt ovat nähtävillä kassan toimistolla ja kassan nettisivuilla www.vakuutuskassaaalto.fi .

Hallitus esittää kassan sääntöihin muutoksia seuraavasti:

7§; Muutokset vakuutusmaksun alarajaan sekä ylärajaan. Esitys kausipalkkalaisten alarajaksi 21,73 e ja ylärajaksi 26,58 e sekä kuukausipalkkalaisten alarajaksi 47,08 e ja ylärajaksi 57,67 e

13§; Hierontalähetteen vaatimuksen poistaminen, koskee myös napraptiaa, lymfaterapiaa, osteopatiaa, akupunktiota ja kiropraktista hoitoa

Perusteena vakuutusmaksujen muutoksille ovat viime vuosien tappiolliset tulokset, yleinen hintatason nousu sekä vuoden alussa pois jääneet Kela-korvaukset osasta etuuksia. Muutoksilla pyritään turvaamaan kassan toiminta myös tulevaisuudessa ja etujen maksukyky vakuutetuille.

 

Lisätietoa hallituksen esityksestä

hallituksen jäseniltä sekä kassanjohtajalta.

Vuoden 2022 tilinpäätös liitetietoineen on nähtävillä

kassan toimistoissa 14.4.2023 lähtien.

Ilmoittautumiset pyydetään

25.4.2023 mennessä kassanjohtajalle

p 0400 733 043 tai terhi.pousi@storaenso.com.

 

 

Lämpimästi tervetuloa!

Lahdessa 14.4.2023                    Vakuutuskassa Aalto

 

Sairausvakuutuslain muutokset ja kassan etuudet

Osan Kela-korvauksien eli sairausvakuutuslain mukaisten korvausten muutokset on 9.12.2022 hyväksytty eduskunnassa sekä presidentin toimesta. Ne astuvat voimaan 1.1.2023. Kela-korvauksien piiristä poistuvat laboratoriotutkimukset, kuvantaminen, sairaanhoidon toimenpiteet, valohoito, sytostaattihoito ja fysioterapia, ellei hoidon ole määrännyt psykiatrian erikoislääkäri tai hammaslääkäri. Kassa korvaa kuitenkin nämä pois jäävät tutkimuksen ja hoidon etuudet lisäetuuksina. Vakuutetun saamiin korvauksiin muutos ei vaikuta. Huomioitavaa on kuitenkin, että lääkärin lähete edelleen vaaditaan näihin etuuksiin kassan sääntöjen mukaisesti. Ylimääräisessä kassankokouksessa 14.12.2022 tehtiin päätös, jolla voidaan näitä Kela-korvauksen piiristä pois jääviä etuuksia edelleen suorittaa, vaikka lakimuutos astuu voimaan jo 1.1.2023. Lisätietoja allekirjoittaneelta.

 

Kassan toimisto on suljettuna 27.12.2022. Muina päivinä normaalisti avoinna sekä puhelimella tavoittaa muina päivinä myös normaalisti.

 

Hyvää joulun aikaa!

 

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN KASSANKOKOUKSEEN

 

Vakuutuskassa Aallon hallitus esittää pidettäväksi ylimääräisen kassankokouksen Heinolan paperiosaston tiloissa, Lampikatu 15 18100 Heinola

Keskiviikkona 14.12.2022 klo 16

Ylimääräinen kassankokous kutsukaan koolle Suomen hallituksen esityksen mukaan sairausvakuutuslain 2 ja 3 luvun muuttamisesta. Muutokset astuisivat voimaan 1.1.2023. Esityksen voit lukea https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/StVM_34+2022.aspx . Kassan säännöt ovat nähtävillä kassan toimistolla ja kassan nettisivuilla www.vakuutuskassaaalto.fi.

Kassan sääntöihin muutoksia esitetään sairausvakuutuslain muutosten pohjalta. Hallitus esittää kassankokoukselle muutoksia pykälään 13§ kohta 1. sekä kohta 5, joista poistetaan tekstiviittaukset sairausvakuutuslain korvattavuuteen.

Vakuutuskassa Aallon hallituksen esittämät muutokset ovat välttämättömiä, jotta vakuutuskassa voi korvata sairausvakuutuslain luvuista 2 ja 3 pois jääviä etuuksia lisäetuuksina.

 

Lisätietoa hallituksen esityksestä

hallituksen jäseniltä sekä kassanjohtajalta.

Ilmoittautumiset pyydetään

12.12.2022 mennessä kassanjohtajalle

p 0400 733 043 tai terhi.pousi@storaenso.com.

 

Lämpimästi tervetuloa!

Lahdessa 30.11.2022                   Vakuutuskassa Aalto

 

 

 

Jäsentiedote 22.9.2022

 

Kassan uudet säännöt vahvistettu

Finanssivalvonta on vahvistanut kassan uudet säännöt ja ne astuvat voimaan 1.1.2023. Lisänä sääntöihin tulee:

Lääkärin määräyksellä ei sairausvakuutuslain mukaan korvattavat lääkkeet 50 % enimmillään 500 euroa vuodessa, pois lukien alkuomavastuuseen kuuluvat lääkkeet

Jalkahoito nousee 2 kertaan vuodessa

Sääntöihin tehty myös 1.1.2022 voimaan astuneiden eläkesäätiöitä ja eläkekassoja koskevan lain sekä vakuutuskassalain edellyttämät muutokset.

Monikanavarahoituksen purkaminen/Kela -korvausten leikkaaminen

Kela -korvausten mahdollinen poistuminen osasta etuuksia on eduskunnassa käsittelyssä. Esityksessä on, että Kela-korvausten piiristä pois jäisivät laboratoriotutkimukset, fysioterapia, kuvantaminen, sairaanhoidon toimenpiteet sekä säde- ja sytostaattihoidot, ellei määräyksen ole antanut hammaslääkäri, psykiatrian erikoislääkäri tai suu- ja leukakirurgian lääkäri. Lisäksi lääkärinpalkkioista maksettaisiin tasasuuruinen korvaus. Voimaan muutokset tulisivat mahdollisesti 1.1.2023. Kassa tiedottaa jäseniään heti, kuin tietoa muutoksen toimeenpanosta on saatavilla ja miten se tulee vaikuttamaan kassan korvauksiin.

 

Kesätiedote 20.5.2022

Kassan toimisto Stora Enso Packaging tehtaan toimistolla on palannut normaaleihin aukioloaikoihin. Asiakaspalvelua saa toimistolla sekä etäyhteyksin puhelimitse (p. 0400 733 043) sekä sähköpostitse terhi.pousi@storaenso.com tai ext-terhi.pousi@kela.fi.

Kassankokouksen tekemät päätökset lähtevät Finanssivalvontaan hyväksyttäviksi ja sääntöjen vahvistamisesta tiedotetaan myöhemmin. Kassankokous hyväksyi hallituksen esitykset, joista uutena korvattavaksi tulisi ei Kela-korvattavia lääkkeitä lääkärin määräyksellä 50 % enimmillään 500 euroa vuodessa sekä jalkahoidon lisääminen kahteen kertaan vuodessa. Muut muutokset sääntöihin ovat lähinnä teknisiä uusien lakien johdosta. Uudet säännöt astuvat voimaan 1.1.2023, kun Finanssivalvonta ne hyväksynyt. Lisätietoja sääntömuutoksista saa kassan toimistosta.

Kassan toimisto lomailee kesällä ajalla 7.7.-27.7.2022. Tämä kannattaa huomioida ajoissa, jos haluaa toimittaa kassaan laskuja maksettavaksi suoraan kassasta. Loma-aikana erääntyviä laskuja on suositeltavaa maksaa itse ja hakea korvaukset kassasta loma-ajan jälkeen.

Kelan vanhempainvapaa -etuudet uudistuvat 1.8.2022 alkaen. Jatkossa vanhempien on mahdollista jakaa aikoja tasaisemmin. Vanhempainpäivärahoja ovat jatkossa erityisraskausraha, raskausraha ja vanhempainraha. Lisätietoja uudistuksesta löytää Kelan sivuilta linkistä: Perhevapaat uudistuvat – mikä muuttuu 1.8.2022? - Ajankohtaista henkilöasiakkaille - kela.fi

Pihlajalinnan kanssa on tehty uusi suorakorvaussopimus, joka on valtakunnallinen ja astuu voimaan 27.5.2022. Sopimusalennuksia on esimerkiksi laboratoriokokeissa, ultraäänitutkimuksissa ja magneettitutkimuksissa.

 

Hyvää kesää!

 

Hyvää alkanutta vuotta 2022!

 

Kassan toimisto Stora Enso Packaging tehtaan toimistolla jatkaa edelleen suljettuna etätyösuositusten mukaisesti. Epidemiatilanne on alueella tällä hetkellä vaikea, jonka vuoksi etäasiointisuositus on erittäin vahva. Asiakaspalvelua saa etäyhteydellä kassan normaalien asiakaspalveluaikojen puitteissa puhelimitse (p. 0400 733 043) sekä sähköpostitse terhi.pousi@storaenso.com tai ext-terhi.pousi@kela.fi. Hakemuksia voi toimittaa sähköpostitse, kun hakemus sekä tarvittavat liitteet skannataan. Mieluiten pdf -tiedostoina tai riittävän selkeinä kuvina.

Postit sekä korvauksia käydään käsittelemässä pääsääntöisesti kaksi kertaa viikossa. Suositeltavaa on, että laskut ja eräpäivän mukaiset maksut maksaa itse ja toimittaa kuitin kera kassaan korvattavaksi. Toimistolle jätettyjä korvaushakemuksia käsitellään tällä hetkellä kaksi kertaa viikossa.

Vuoden alusta on astunut voimaan uusi eläkekassalaki sekä vakuutuskassalaki, joissa määritellään työpaikkakassojen velvollisuuksia. Lakiin pohjautuen jäseniä kehotetaan korvauksia hakiessa toimittamaan hakemuslomake, jossa yhteystiedot sekä tilinumero täytettynä. Samalla voidaan päivittää jäsenrekisteriin mahdollisesti muuttuneita yhteystietoja. Hakemuslomake löytyy kassan nettisivuilta lomakkeet otsikon alta.

STM:n määrittelemien asiakasmaksujen indeksikorotukset on tehty 1.1.2022. Vuosittainen maksukatto on tälle vuodelle 692 euroa. Maksukattoon mukaan luetaan aiempaa enemmän eri maksulajeja. Kelan lääkeostojen vuosiomavastuu alkuomavastuun täyttymisen jälkeen on 592,16 euroa vuodelle 2022.

 

KUTSU HUHTIKUUN KASSANKOKOUKSEEN

 

Vakuutuskassa Aallon huhtikuun kassankokous järjestetään Heinolassa paperiosaston tiloissa, Lampikatu 15

Maanantaina 12. huhtikuuta 2021 klo 16

Kokouksessa käsitellään kassan sääntöjen mukaiset 33§:ssä mainitut huhtikuun varsinaiseen kassankokoukseen kuuluvat asiat. Kassan säännöt ovat nähtävillä kassan toimistolla ja kassan nettisivuilla www.vakuutuskassaaalto.fi .

Hallitus esittää kassankokoukselle seuraavista sääntömuutoksista päätettäväksi:

  1. 4 §, Empower Oy; Lahti poistetaan, Efora Oy; Heinola, lisäys Lahti
  2. 13 §, akupunktiohoidon lisääminen lisäetuuksiin

 

Lisätietoa hallituksen esityksestä

hallituksen jäseniltä sekä kassanjohtajalta.

Vuoden 2020 tilinpäätös liitetietoineen on nähtävillä

kassan toimistoissa 29.3.2021 lähtien.

Poikkeustilanteen vuoksi sitovat ilmoittautumiset

9.4.2020 mennessä kassanjohtajalle.

 

 

Lämpimästi tervetuloa!

Lahdessa 30.3.2021                               Vakuutuskassa Aalto

 

Kassan vuoden vaihteen tiedote

 

Kassan toimisto Stora Enso Packaging jatkaa toistaiseksi suljettuna tehtaan etätyösuositusten mukaisesti. Asiakaspalvelua saa etäyhteydellä kassan normaalien asiakaspalveluaikojen puitteissa puhelimitse (p. 0400 733 043) sekä sähköpostitse terhi.pousi@storaenso.com tai ext-terhi.pousi@kela.fi.

Suositeltavaa on, että laskut ja eräpäivän mukaiset maksut maksaa itse ja toimittaa kuitin kera kassaan korvattavaksi. Toimistolle jätettyjä korvaushakemuksia käsitellään tällä hetkellä kaksi kertaa viikossa.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa!

Efora Oy on ostanut Lahden Stora Enso Packaging tehtaalla toimivan Empower Oy:n liiketoiminnan. Kauppa astuu voimaan 1.1.2021. Jäsenet siirtyvät vanhoina jäseninä myös kassan sisällä Eforan piiriin. Muutos mahdollistaa kassaan liittymisen Lahden tehtaalla Eforaan siirtyvien työntekijöiden ja toimihenkilöiden osalta, jotka eivät ole aiemmin kuuluneet kassaan. Hakemukset pyydetään toimittamaan tammikuun aikana kassan toimistoon.

Kausipalkkalaisilla on vuonna 2020 jäsenperinnässä 27 palkkakautta tavallisen 26 sijaan. Viimeinen palkkakausi jätetään pois kassan perinnästä ohjelmallisesti. Lisäkysymyksien ilmetessä, voitte olla kassaan yhteydessä.

Kassan toimisto on joulun aikaan suljettuna 22.-27.12. Postitse tulleita korvauksia käsitellään vielä maanantaina 21.12. ja seuraavan kerran joulun jälkeen.

 

Rauhallista ja turvallista joulun aikaa!

 

 

Instrumentarium sekä Nissen suorakorvaussopimus

Kassa on tehnyt valtakunnallisen suorakorvaussopimuksen Instrumentarium, Nissen sekä Keops optikkoliikkeiden kanssa. Suorakorvaus toimii maksusitoumuksella, jonka saa kassasta varmistamalla oikeuden silmälasikorvaukseen. Kysy lisää kassan toimistosta!

 

Kassan asiakaspalvelu toimii etänä

 

Etätyösuositus on toistaiseksi voimassa Lahden Stora Enso Pakcaging tehtaalla. Kassan toimiston asiakaspalvelu jatkaa myös etänä toimimista toistaiseksi. Asiakaspalvelua saa etäyhteydellä kassan normaalien asiakaspalveluaikojen puitteissa puhelimitse (p. 0400 733 043) sekä sähköpostitse terhi.pousi@storaenso.com tai ext-terhi.pousi@kela.fi.

Suositeltavaa on, että laskut ja eräpäivän mukaiset maksut maksaa itse ja toimittaa kuitin kera kassaan korvattavaksi. Toimistolle jätettyjä korvaushakemuksia käsitellään tällä hetkellä kaksi kertaa viikossa.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa haittaa! Kysymysten tullessa eteen, kannattaa soittaa ja kysyä.

 

Finanssivalvonta on vahvistanut kassan uudet säännöt ja ne astuvat voimaan 1.1.2021. Uusille jäsenille kassaan liittymisaikaa on pidennetty kuuteen kuukauteen. Uutena etuutena myös 70 % korvaus psykologin käynneistä 5 kertaa kalenterivuodessa.