Kassan toiminta

Vakuutuskassa Aallon toiminta

 

Vakuutuskassa Aalto on työpaikkakassa, joka myöntää vakuutetuilleen sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia sekä omien sääntöjen mukaisia lisäetuuksia.

Kassasta hoidetaan sairausvakuuslain mukaiset sairaanhoidon korvakset, isyys- ja vanhempainpäivärahat, sairauspäivärahat sekä erityishoitorahat. Muut etuudet hoidetaan Kelan toimistossa.

Vakuutetuilta peritään vakuutusmaksuamaksua, jolla katetaan kassan korvaukset sekä toiminta. Sairausvakuutuslain mukaisiin etuuksiin saadaan varat Kansaneläkelaitokselta. Etuuksia haetaan hakemuksella sekä toimittamalla tarvittavat selvitykset ja kuitit hakemuksen mukana kassan toimistoon.

Kassan ylin päättävä elin on kassankokous, joka on kutsutaan koolle tarvittaessa sekä sääntöjen mukaisesti huhtikuussa. Kassan kokouksessa käsitellään esimerkiksi sääntömuutokset. Jokaisella vakuutetulla on oikeu tulla antamaan äänensä kassankokoukseen. Kassan vakuutetuista valitaan kassan hallitukseen 6 jäsentä. Hallitus kokoontuu noin 6-8 kertaa vuodessa. Hallituksen kokouksissa seurataan kassan taloudellista tilannetta sekä käsitellään ajankohtaisia asioita.

Toimitusjohtaja on kassan toimihenkilö, joka vastaa hallinnosta sekä korvauksien maksamisesta. Toimitusjohtaja on tavoitettavissa kassan aukioloaikoina kassan toimistolla.